Selecteer een pagina

Welkom op de site van de Tai Chi School  

“Leven met vol bewustzijn

de pas vertragen

elke seconde en elke ademhaling proeven

dat volstaat.”   

Thich Nhat Hanh

Met behulp van de zachte, langzame en met vol bewustzijn uitgevoerde bewegingen uit de Tai Chi en Qi Gong, bieden wij een manier van oefenen aan die je uitnodigt om met zachte liefdevolle aandacht naar jezelf te kijken, je bewust te worden van jezelf en te landen in het Hier en Nu.

Lichaam, ademhaling en bewustzijn worden één geheel

Tai Chi bestaat uit een ononderbroken serie bewegingen. Door deze bewegingen worden lichaam, ademhaling en bewustzijn één geheel.

Een systeem van oefeningen dat op de binnenkant gericht is

De meeste sporten zijn erop gericht spieren op te bouwen en zo de buitenkant van het lichaam te vormen. Tai Chi is een systeem van oefeningen dat op de binnenkant gericht is. Het is de bedoeling dat lichaam en geest één worden door het lichaam van binnen uit, vanuit het innerlijk bewustzijn te trainen.

Met behulp van Tai-Chi leren we te luisteren naar ons lichaam

Met behulp van de langzame Tai Chi bewegingen, leren we te luisteren naar ons lichaam zodat we ons er meer bewust van worden. Door onze manier van staan, bewegen en ademen te onderzoeken, kunnen we van beperkende gewoonten en remmingen afkomen en evenwichtiger en vollediger leren leven. Tai Chi is een doorlopend proces waarin we steeds meer over onszelf kunnen ontdekken.

Bedrijven

Waarom tai chi als bedrijfstraining ?

Steeds meer bedrijven hechten belang aan verantwoord ondernemen en realiseren zich dat in een gezond bedrijf vitale werknemers werken. Met name in de navolgende situaties kan het beoefenen van Tai Chi en Qi Gong een effectief hulpmiddel zijn:-

  • Energiemanagement;
  • Flexibiliteit in veranderingsprocessen;
  • Teambuilding ;
  • Ontspanning ;
  • Personal coaching & new leadership.
Particulieren

 

Er zijn momenteel geen beginnersgroepen actief. Beoefen je al enige tijd Tai Chi dan bestaat de mogelijkheid om in te stappen in een bestaande (gevorderden)groep

Start je eigen groep of neem privélessen. Kernwoorden: ontspanning, evenwicht, aarding, in je kracht staan. Informeer naar de mogelijkheden tel. 06 4251 4252.

Tai-Chi personal training & coaching. Privé les in combinatie met coaching op een persoonlijk thema. Voor meer informatie tel. 06 4251 4252.

 

De docent

Mijn naam is Tej Mommers en ik ben in 1985  begonnen met Tai Chi. Mijn trainingen heb ik in binnen- en buitenland gevolgd bij verschillende Tai Chi masters, waaronder Henry Wang, Benjamin Pang Jeng Lo, Wee Kee Yin, Yek Sing Ong, Patrick Kelly en Tine Vandromme. Na jaren van training is Master Henry Wang degene geweest die mij gestimuleerd heeft om zelf les te gaan geven in Tai Chi. Dat is inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Nog altijd geef ik met veel plezier les aan allen die de moeite  nemen dit pad te bewandelen. Ik doceer Yang stijl, korte vorm (37) en lange vorm (108) van Professor Cheng Man-chíng, verder verfijnd door Master Huang Sheng Shyan en Patrick Kelly.

Contact

14 + 11 =

PRIVACYVERKLARING

Tai Chi School, gevestigd aan de Kastanjelaan 130 te 6431 GN Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Tai Chi School, www.tai-chi-school.com ,Kastanjelaan 130 te 6431 GN Hoensbroek, tel: 06-4251 4252. Functionaris gegevensbescherming is Tej Mommers en is te bereiken via tej.mommers@tai-chi-school.com .

Tai Chi School hecht veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Je gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar ze voor zijn verstrekt, namelijk je inschrijving voor onze cursussen en jou van informatie voorzien over de door ons georganiseerde cursussen. Uiteraard zullen jouw gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Welke gegevens verwerken wij ? Wanneer je per mail om informatie vraagt over onze lessen, zal je via het contactformulier op onze site gevraagd worden naar je naam en mail adres. Deze gegevens zullen na beantwoording en afronding van jouw vragen worden verwijderd uit ons systeem. Bij inschrijving voor een van onze cursussen zullen je gegevens worden overgenomen van het door jou ingevulde inschrijfformulier. Het betreft hier: naam, adres, woonplaats, mail adres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken wij om jou op de hoogte te stellen van lestijden, lesplaatsen, vakanties en andere actualiteiten en wetenswaardigheden omtrent onze lessen. Tevens zullen je gegevens in onze financiële administratie opgenomen worden omdat wij als ondernemer de wettelijke verplichting hebben een administratie te voeren.

Uitschrijven:  Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Eveneens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt dan een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of naar een door jou gekozen organisatie over te dragen. Het verzoek tot een van bovenstaande acties kun je richten aan tej.mommers@tai-chi-school.com . Tai Chi School wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie ook: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website / dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via tej.mommers@tai-chi-school.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens: Tai Chi School verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van jouw betaling, het verzenden van actuele lesinformatie, je te kunnen bellen of mailen indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, je te informeren omtrent wijziging van onze diensten, om aan onze administratieve en fiscale verplichtingen te voldoen.

Geautomatiseerde besluitvorming: Tai Chi School neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerking die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tai Chi School) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren: Tai Chi School bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. We hanteren de volgende bewaartermijnen: Voor een cursus waarvoor je opgegeven hebt, worden je naam, adres, telefoonnummer, mailadres bewaard tot een maand na de betreffende cursus. Echter je gegevens in onze financiële administratie dienen volgens wettelijke bewaartermijn van fiscale verplichtingen 7 jaar bewaard te blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden: Tai Chi School verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Tai Chi School blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken: Tai Chi School gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Tai Chi School neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer is beveiligd met een wachtwoord en papieren gegevens liggen achter slot en grendel. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met tej.mommers@tai-chi-school.com

Tej Mommers, Tai Chi School.

 

Referenties
Voor de volgende bedrijven hebben wij introducties en trainingen verzorgd: UWV Heerlen • Rabobank Maastricht • Radboud ziekenhuis Nijmegen • DSM • Sabic • Belastingdienst grote ondernemingen • Universiteit Twente • Gem Maastricht • SRL Hoensbroek • AKZO NOBEL • AVRO VNU • Nestle Nederland • KLM • Han SON • Avery Denison • KPMG •St RADAR • Gem Stein • Rabobank Utrecht • Theater Laagland Sittard • Maecongroep Heerlen • Humanitas • FonteysHogeschool Venlo

NOC/NSF Papendal • Cicero zorgroep Brunssum • Profcore Geleen • Vitalways Geleen • ATWB • Talaris • Rabobank Zuid LImburg • CZ – Holland Casino • Argo sportmarketing • Gem Heerlen • Gem Landgraaf • Rabobank Nederland • Mondriaan verslavingszorg • Provincie Limburg Maastricht • Hogeschool Zuid • De Slegte • Loyalis Kennis en Consult • Danone • Thyssen Krupp • Ciro Horn • Euler • Hermes Nederland • Deutsche Telecom • Boskalis • Bayer • Heemwonen . Belastingdienst Buitenland en nog vele anderen.

tao_symbol

Tai-Chi-School m 06 4251 4252 tej.mommers@tai-chi-school.com

Site: Ontwerpburo RS